„Annabel Pesant X GLAMIRA“ kolekcija
 

„Cristina Surdu X GLAMIRA“ kolekcija
 

„Eliza Armand X GLAMIRA“ kolekcija
 

„Iryna Fedchenko“ x GLAMIRA kolekcija
 

„Isabel Tonelli X GLAMIRA“ kolekcija
 

„Rachele Moscatelli X GLAMIRA“ kolekcija
 

„Sonia Marí Andrés X GLAMIRA“ kolekcija
 

„Lee Ann Wiemers X GLAMIRA“ kolekcija
 

„AuthenticChica X GLAMIRA“ kolekcija
 

„Desirée Santana X GLAMIRA“ kolekcija
 

„Julia Mateian X GLAMIRA“ kolekcija
 

„Malika Mydailyfdose X GLAMIRA“ kolekcija