Loading...

TERMINAI IR SĄLYGOS glamira.lt

Įvadas

Terminai ir sąlygos e-komercijos mažmenininkui glamira.lt

1. Įvadas

(a) Pardavėjas specializuojasi juvelyrinių dirbinių bei aksesuarų gamyboje, kuriuos galima įsigyti internetinėje parduotuvės sistemoje glamira.lt. Šie bendri terminai ir sąlygos taikomos visiems kliento iš pardavėjo gaminių bei paslaugų įsigijimams, nebent nurodyta sąlygose kitaip.

(b) Šie terminai bei sąlygos apibrėžia klientą kaip privatų asmenį, kuris pasirašė sutartį su pardavėju tik privačiais bei asmeniniais tikslais; jokia kita komercine ar laisvai samdomo darbuotojo veikla, į kurią klientas gali būti įtrauktas. Rangovas, kaip apibrėžiama šiose sąlygose yra bet koks privatus asmuo, juridinis asmuo ar partnerystė su juridiniu asmeniu, pasirašiusiu sutartį, numatančią komercinę ar laisvai samdomo darbo veiklą.

(c) Bet koks šių terminų bei sąlygų nukrypimas, prieštaravimas ar papildymas daro sutartį negaliojančia, nebent yra išankstinis sutarimas tarp pirkėjo bei pardavėjo.

(d) Pasiliekama teisė tikslinti šias Sąlygas bet kokiu metu keičiant šį puslapį. Atnaujintos sąlygos pakeis visas anksčiau buvusias Sąlygų versijas.

(e) Svetainės naudojimas (įskaitant prieigą, naršymą ar registraciją naudotis svetaine) patvirtina besąlyginį sutikimą laikytis šių sąlygų ir įpareigoja nuolat šių sąlygų laikytis.

2. Sutarties sudarymas

(a) Pardavėjo pasiūlymas gali keistis bet kuriuo metu be išankstinio pranešimo, pardavėjo nuožiūra. Nors dedamos visos pastangos, kad Glamira gaminių spalva, dizainas ir stilius svetainėje rodomose nuotraukose atitiktų originalius gaminius, dėl techninių spalvų atkūrimo apribojimų jūsų kompiuterinėje įrangoje gali atsirasti nukrypimų. Atitinkamai, Glamira jokiomis aplinkybėmis neprisiima atsakomybės už klaidas ar netikslumus svetainėje pateiktose gaminių nuotraukose ar grafiniuose vaizduose. Jei turėsite klausimų apie gaminius, Jūs, žinoma galite susisiekti su mūsų Klientų aptarnavimo skyriumi el. paštu service@glamira.lt

(b) Užsakymo patvirtinimas reiškia pirkėjo sutikimą su terminais bei salygomis. Visi užsakymai gali būti atlikti internetu Glamira tinklalapyje. Sandorį sudaro įpareigojantis susitarimas sudaryti prekių pirkimo sutartį. Paspaudus nuorodą “Siųsti užsakymą”, Glamira tinklalapyje užsakymo metu internetu klientas pateikia įpareigojantį visų pasirinktų gaminių, esančių prekių krepšelyje, užsakymą. Užsakymas negali būti pakeistas ar atšauktas, išskyrus tuo atvejus, kai yra nurodytos specialios sąlygos terminuose bei salygose.

(c) Klientas iš karto informuojamas el.paštu gavus jo įvykdytą užsakymą. Atkreipiame dėmesį: pirmo el. laiško gavimas nereiškia, jog sutartis buvo pasirašyta. Sutartis pasirašoma išsiuntus užsakymo patvirtinimą ar kai prekės yra perduodamos išsiuntimui.

(d) Pardavėjo perduotos užsakytos prekės siuntimui taip pat sudaro užsakymo priėmimą. Pardavėjas pasilieka teisę atmesti užsakymus be nurodytos priežasties.

(e) Užsakymo sudarymas bus priimamas su išlyga, netinkamo pristatymo ar visiškai nepristačius prekių pardavėjui atveju, netiekti prekių ar tik pristatymo dalį. Tai taikoma tik numačius, jog pardavėjas sudarė konkretų apsidraudimo sandorį, jei subrangovas nepateikia prekių nesant pardavėjo kaltei. Pardavėjas dės visas pastangas įsigyti prekių. Jei prekių neįmanoma įsigyti, Glamira skubiai grąžins atliktą apmokėjimą, kuris jau buvo gautas. Jei gaminių nėra ar tik yra jų dalis, klientas apie tai nedelsiant bus informuotas.

(f) Sudarius sutartį – ir jei produktai buvo užsakyti elektroniniu būdu – sutarties tekstas kartu su teisiškai įpareigojančiais terminais bei sąlygomis bus atsiunčiami klientui el. paštu. Tinklalapyje užregistruoti duomenys nustato viso sandorio įrodymą tarp Glamira bei jos klientų. Iškilus ginčui tarp Glamira bei vieno iš jos klientų dėl tinklalapyje sudaryto sandorio, Glamira svetainėje užregistruoti duomenys "laikomi nepaneigiamais sandorio turinio įrodymais.

3. Nuosavybės teisės išlaikymas ir atšaukimas

(a) Klientų atžvilgiu: Užsakyti produktai išlieka pardavėjo nuosavybe iki visiško apmokėjimo atlikimo
Rangovų atžvilgiu: Pardavėjas išlaiko nuosavybės teisę į prekes iki visiško pretenzijų, kylančių iš esamo verslo santykių, sureguliavimo.

(b) Klientui pažeidus sutartį (ypatingai dėl apmokėjimo nebuvimo, informacijos dėl kreditingumo suklastojimo ar teisinių atsiskaitymo procedūrų, ar nemokumo procedūrų inicijavimo dėl kliento nuosavybės), pardavėjas turi teisę atšaukti sutartį bei reikalauti prekių grąžinimo bet kuriuo metu, jei klientas neatliko apmokėjimo ar atliko tik jo dalį už užsakytas prekes.

(c) Rangovas turi teisę perparduoti užlaikytas prekes tinkamu sandoriu metu; bet jis jau priskiria visas dabar esančias skolas pardavėjui; sąskaitoje faktūroje bus nurodoma galutinė suma, įskaitant visas išlaidas, kilusias perparduodant gaminius klientui ar trečiajai šaliai. Pardavėjas sutinka su perleidimu. Atlikus užduotį, subrangovas turės teisę priimti pretenzijas. Pardavėjas pasilieka teisę pareikalauti, jei subrangovas netinkamai vykdo įsipareigojimus ir delsia apmokėti skolas.

(d) Klientui pareikalavus, pardavėjas įpareigojamas perduoti vertybinius popierius tiek, kiek jų realizuojama vertė viršija gautinas mūsų sąskaitas iš pirkėjo daugiau nei 10%. Tačiau, pardavėjas pasilieka teisę pasirinkti, kuriuos vertybinius popierius mes perimsime.

4. Kainos ir apmokėjimas

(a) Kainos gali keistis. Kainų apskaičiavimas paremtas kainoraščiu bei nuolaidomis, kurios galioja pristatymo dieną ar pardavėjo nustatytos paslaugos su pridėtiniu vertės mokesčiu (PVM).

(b) Ilgų atstumų sutarčių atžvilgiu taikomi papildomi pristatymo mokesčiai, kaip nurodoma pristatymo mokesčių apžvalgoje (žiūrėkite Pristatymas; Terminų ir sąlygų 6 skyrius). Klientas šią sumą apmokės kartu su užsakytų prekių kaina, įskaitant mokesčius.

(c) Klientas turi teisę į įskaitymą tik tada, kai priešpriešiniai reikalavimai yra pagrįstai įrodyti, ir į pripažinimą, kurio pardavėjas neneigia. Klientas gali pasinaudoti teise atsisakyti įvykdyti prievolę tik tada, kai priešieškinys kyla iš tų pačių sutartinių santykių.

(d) Klaidos kainoje ar informacijoje apie produktą atveju, dėl tipografinių ar sistemos klaidų, GLAMIRA pasilieka teisę atšaukti užsakymus, pateiktus su klaidinga informacija, be tolimesnių įsipareigojimų klientui, netgi po užsakymo patvirtinimo ar įspėjimo apie siuntimą gavimo.

5. Mokėjimo pasirinkimai ir siuntimo išlaidos

(a) Klientas gali atlikti mokėjimus visomis pagrindinėmis kredito kortelėmis, įskaitant Visa, Mastercard ir American Express. PayPal ir išankstiniai apmokėjimai taip pat priimami. Pardavėjas pasilieka teisę pašalinti tam tikrus mokėjimo būdus.

(b) Apmokėjimas, atliekamas kreditine kortele ar PayPal sistema, atskaitomas D. Britanijos svarų sterlingų (GBP).

(c) Dėl apmokėjimo per PayPal sistemą: klientai turėtų registruotis paypal.co.uk. Pasirinkdamas mokėjimo būdą PayPal, Klientas sutinka su PayPal Sąlygomis nesant jokim kitam susitarimui, ar jei nenurodyta kitaip prekės aprašyme, prekės bus iš karto išsiųstos po visos pervestos sumos į Pardavėjo PayPal sąskaitą.

(d) Siuntimo išlaidos apskaičiuojamos kaip bendra pardavėjo pristatymo mokesčių suma. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje Siuntimo išlaidos.

6. Siuntimas

(a) Jei nenurodyta kitaip, visos kainos nurodytos su PVM (kur taikomas) ir neapima siuntimo išlaidų. Siuntimas bei pristatymas yra nemokamas. Atkreipiame dėmesį, jog tarptautinių muitinių mokesčiai gali pakeisti siuntimo taikomus mokesčius. Be to, grąžinto produkto atveju, pardavėjas pasilieka teisę taikyti 8 svarų sterling mokestį už siuntimą, jei grąžinta prekė neatitinka reikalavimų, nustatytų tiksliai Grąžinimo politikoje.

(b) Glamira produkto nebuvimo po atlikto užsakymo atveju, pardavėjas užsakys pasirinktus produktus kaip įmanoma greičiau, informuos klientą nedelsiant bei nurodys galimą pristatymo datą. Siekiant pagreitinti pristatymą, šie produktai yra pažymimi naudojant šviesoforo sistemą. Pristatymo laiko atžvilgiu produktai, pažymėti žaliai reiškia, jog jie yra sandėlyje ir/ar gali būti greitai pagaminti.

(c) Pardavėjas pasilieka teisę - jei taip aplinkybės liepia – pristatyti produktų siuntą atskiromis dalimis. Tokiais atvejais, bus atidžiai atsižvelgiama į kliento geriausius interesus be jokių patirtinų papildomų išlaidų.

7. Perleidimo rizika

(a) Kliento atžvilgiu: Klientas atsakingas patikrinti pristatytą(us) produktą(us) nedelsiant po pristatymo norint nustatyti atitikimą su užakymu. Jei yra bet kokių neatitikimų, klientas neturėtų priimti siuntos bei turėtų apibūdinti visus trūkumus (t.y. gadinimo įrodymai, pažeistas produktas, trūkstamos prekės ar jų dalys ar prekių išvaizda skiriasi nuo užsakytos prekės išvaizdos bei/ar nurodymo siuntos dokumente) raštu tiesiogiai ant dokumento, paduodamo kurjeriui. Turėkite galvoje, jog atsitiktinis nupirtos prekės praradimas ar jos sugadinimas – įskaitant perduodamų prekių metu – yra perduodamas klientui nuo prekės įteikimo klientui į rankas momento.

(b) Rangovų atžvilgiu: atsitiktinio prekių praradimo ar sugadinimo rizika perduodama rangovui nuo įteikimo į rankas momento, ar perdavimo sandorių atveju, kai prekės yra perduodamos per kurjerį, krovinių gabenimą ar bet kuriai kitai šaliai, atsakingai už siuntų gabenimą.

Kliento ar rangovo atsisakymas priimti prekės siuntą bus laikomas kaip perduota prekė į rankas.

(c) Po užsakymo pateikimo proceso, įskaitant išsamios informacijos apie produktą lapą ir atsiskaitymo informaciją į produkto kainą, nurodytą patvirtinimo el. laiške, kurią gausite, neįeina „užsakomi mokesčiai“ (jei yra), taikomi eksportuojant ir importuojant jūsų šalyje. Užsakymo pateikimas patvirtina besąlygišką sutikimą sąlygai, jog klientas atsakingas už bet kokių papildomų mokesčių apmokėjimą.

8. Kliento atšaukimo teisė

(a) Atšaukimo politika

(i)Jei pardavėjas negali pristatyti prekės numatytą dieną, jis informuoja apie tai klientą tinkamu laiku. Jei iškyla pardavėjo verslo operacijų sutrikimo galimybė, už kurią jis nėra atsakingas, ar sutrikimas rangovams, pristatymo laikas bus pratęstas pagal sutrikimo trugdžių kilmę. Klientas turi teisę nutraukti sutartį nenurodant priežasčių grąžindamas produktus bei pateikdamas Užsakymo grąžinimo formą pardavėjui per 60 dienų nuo prekių gavimo, jei patenkinamos Grąžinimo politikoje esančios sąlygos. Tačiau yra išlygų, taikomų gaminiams, kurie buvo pagaminti pagal kliento specifikacijas ar pritaikyti pagal kliento konkrečius reikalavimus.

(ii)Šis laikotarpis prasideda nuo kliento rašytinių instrukcijų pateikimo pardavėjui atšaukti užsakymą (vieno užsakymo, kuris siunčiamas atskiromis dalimis, atveju, laikotarpis neprasideda tol, kol nebuvo gauta pirmoji užsakymo dalis) ir ne prieš tai, kol Pardavėjas nepatenkino savo informacijos atsakomybių bei kitų teisinių įsipareigojimų. Tam, kad atšaukimas būtų atliktas nedelsiant, pakanka atsiųsti prašymą bei prekes per nurodytą laiką.

Atšaukimas turėtų būti adresuojamas:

glamira.lt

GLMR EOOD
Bul. Andrey Lyapchev No:1A
Sofia 1756, Bulgaria

Telefonu: 8800 23 406 (Pirmadienis - Penktadienis)
El.paštas: service@glamira.lt

(b) Atšaukimo pasekmės:

(i) Siekiant sudaryti sėkmingą atšaukimą, bet kokie produktai ar lėšos, kuriomis apsikeitė abiejų šalių savininkai, turi būti sugrąžintos, ir bet kokie iš to gauti pelnai (pvz. procentai) turi būti perduoti. Jei klientas negali grąžinti prekių ar gali grąžinti tik dalį jų, ar gali grąžinti tik apgadintas prekes, klientas įsipareigoja kompensuoti pardavėjui visą produktų vertės pakeitimą, jei klientas naudojo įsigytą prekę nusižengiant geros valios reikalavimams ar asmeniniui pelnui netinkamu būdu bei nepaveiks teisėtumo ir teisės efektyvumo panaikinti kompromiso. Kompensacijos nebus reikalaujamos už prekes, kurios buvo naudojamos tam skirtam tikslui.

(ii) Klientas privalo apmokėti grąžinamos siuntos išlaidas. Pardavėjas negali priimti grąžintos siuntos, jei siuntinys yra be antspaudo ar su netinkamu antspaudu.

Pardavėjas privalo pradėti kliento grąžinamo produkto įforminimą per 2 – 4 darbo dienas po produkto gavimo. Pardavėjas pasirūpina prekių, kurios negali būti siunčiamos paštu, surinkimu.

Pardavėjas privalo vykdyti įsipareigojimus grąžinti apmokėjimą per 30 dienų nuo atšaukimo pareiškimo atsiuntimo arba per 30 dienų nuo grąžinto produkto dienos. Pardavėjas savo nuožiūra nustato, ar Glamirai grąžintos prekės yra pirminės būklės. Pardavėjas neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už tai, jei prekės, kurias nori grąžinti klientas, yra pametamos, atsiunčiamos neteisingu adresu ar atsiunčiamos per vėlai; taigi, klientas turi prisiimti pasirinkto siuntimo rizikas.

(iii) Grąžinimo teisė netaikoma apačioje išvardintiems produktams:

Prekės, kurios buvo pagamintos pagal kliento specifikacijas ar pritaikytos pagal specialius reikalavimus, yra netinkamos grąžinimui.

9. Grąžinimas

(a) Jei klientas yra fizinis asmuo, t.y. teikiantis privatų užsakymą be ketinimų priskirti užsakymą komerciniam ar savo verslo tikslui, tuomet jis/ji yra vartotojas, turintis bendrą atšaukimo bei grąžinimo, teisę kaip nurodyta žemiau.

Turėdamas atšaukimo teisę pagal 8 Skyriuje nurodytus terminus bei sąlygas, klientas įpareigojamas grąžinti prekes jų pirminėje išvaizdoje bei įpakavime.

(b) Prekės atšaukimas galimas tik tuomet, kai prekė nėra išgraviruota ir nebuvo pagaminta pagal jokį specialų užsakymą. Priešingu atveju, klientas sutinka, jog pardavėjas paskaičiuos 30 procentų užsakymo vertės mokestį.

10. Garantija

(a) Pristatytos prekės gali nežymiai skirtis nuo prekių, pavaizduotų internete, tad klientas turi atidžiai patikrinti prekės informaciją iš anksto prieš patvirtindamas užsakymą (žiūrėti 2 Skyrių / Terminų ir Sąlygų a dalis).

(b) Pardavėjas gali iš pradžių pasirinkti tarp garantijos reikalavimo bei tolesnio vykdymo ir taip pat remonto ar pristatymo pakeitimo. Pardavėjas turi teisę atsisakyti parinkto vykdymo tipo, jei jis pasiekiamas ne pagrįstomis išlaidomis, ir jei kitas vykdymo tipas nesukels žymių nepatogumų klientui.

Rangovų atveju, pardavėjas iš pradžių pasirinks priemonę ar mūsų garantijos pakeitimą dėl prekių trūkumų.

(c) Jei tolimesnis įvykdymas nepavyksta, klientas gali bendrai reikalauti atlyginimo sumažinimo ar sutarties atšaukimo/panaikinimo. Esant smulkiems trūkumams, klientas neturi jokios anuliavimo teisės – atsižvelgiant į jų abipusius interesus. Visais pretenzijų dėl sugadinimo atvejais prieš sutarties partnerį, vietoj pristatymo ar paslaugos įvykdymo, klientas reikalaus kompensacijos dėl išlaidų, kurias klientas patyrė iš tikrųjų ir kurias klientui leidžiama patirti. Jei klientas reikalauja kompensacijos dėl sugadintos prekės, taikomas atsakomybės apribojimas, numatytas 11 Skyriaus a dalyje Terminai ir Sąlygos.

(d) Esant defektams, Kliento teisės reikalauja, jog klientas tinkamai įvykdė patikrinimo bei pranešimo įsipareigojimus. Ypatingai iš rangovų yra reikalaujama pranešti apie akivaizdžius pristatytų prekių trūkumus, kaip įmanoma greičiau per dvi savaites nuo prekių gavimo; to neatlikus, garantija nebegalios. Punktualus prekių su trūkumais išsiuntimas ar greitas pranešimas, jog prekės turi trūkumų, bus priimtas kaip galiojanti pretenzija, jei tai bus atlikta iki numatyto termino. Rangovas yra atsakingas už visų būtinų pranešimų atlikimą ir, ypatingai, už informaciją apie trūkumus bei datą, kada šie trūkumai atsirado, bei už laiku pateiktą pranešimą apie pažeidimą.

(e) Jei pirkėjas yra rangovas, gamintojo prekių aprašymas bus vienintelis kriterijus nustatant, ar prekių kokybė atitinka reikiamus standartus. Jokie kiti gamintojo vieši pranešimai, atsiliepimai ar reklama nebus priimami kaip sutartiniai įpareigojantys prekių aprašymai.

(f) Garantijos laikotarpis klientui yra 2 metai nuo prekių gavimo. Ši dviejų metų garantija netaikoma, jei klientas tyčia ar buvo šiurkšiai nerūpestingas tinkamai prižiūrint prekes. Viršuje išvardinti atsakomybės apribojimai netaikomi praradimų, atsiradusių įvykus nelaimei, kūno sužalojimui ar sveikatos sutrikdymui, atveju.

(g) Pardavėjas neteikia jokių teisiškai įpareigojančių garantijų klientui, nebent sutarta kitaip. Gamintojo garantijos lieka nepakitusios

11. Atsakomybės apribojimas

(a) Nežymių įsipareigojimų pažeidimų avteju, pardavėjo atsakomybė bei subrangoų atsakomybė bus apribota iki numatomo, sutartims tipiško sugadinimo, atsižvelgiant į prekės tipą. Tai bus taikoma tik pardavėjo teisėtų atstovų ar agentų įsipareigojimų nedidelių pažeidimų atvejais. Pardavėjas neprisiims atsakomybės už įprastus kitų sutartinių įsipareigojimų aplaidžius pažeidimus. Pardavėjas bus atsakingas už kliento teisinės pozicijos pagal sutartį pažeidimą. Teisinės pozicijos pagal sutartį yra tokios, kurias pagal sutartį įpareigojama suteikti vienai iš pasirašiusių šalių vardan viso bendro tikslo.Pardavėjas taip pat atsako už bet kokį šių įsipareigojimų pažeidimą, kurie suteikia galimybę realizuoti sutartį vadovaujantis pirmoje vietoje taisyklėmis bei kurių stebėjimu naudotojas reguliariai pasitiki.

12. PRIVATUMO POLITIKA

Prieš naudojantis šia svetaine, atidžiai perskaitykite visą mūsų Privatumo politikos aprašą, kuris trumpai apibendrinamas. Kai pateikiate informaciją svetainei arba per ją, jūs sutinkate, kad informacija apie jus būtų renkama, tvarkoma ir saugoma kaip nurodyta Privatumo politikoje.

GLAMIRA apdoroja jūsų asmeninius duomenis pagal (ES) 2016/679 - Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), ES-JAV privatumo skydo sistemą ir dabartinius nacionalinius duomenų apsaugos teisės aktus bei jų reikalavimus.

Asmens duomenų kategorijos, kurias tvarko GLAMIRA

 • Jūsų kontaktinė informacija – vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.
 • Jūsų IP adresas.
 • Pirkimo informacija įskaitant mokėjimo metodą ir transakcijos numerį.
 • Užsakymo istorija,
 • Klientų aptarnavimo informacija – visa informacija ir bendravimas tarp jūsų ir mūsų aptarnavimo skyriaus.
 • Išskirtiniais atvejais, jums gali tekti pateikti papildomą informaciją, tokią kaip asmens tapatybės kortelė (ID), kad galėtume patvirtinti jūsų tapatybę.
 • Kai kuriais atvejais galite būti paprašyti parodyti savo nuotrauką, vaizdo įrašą ar kitą informaciją, jei norėsite dalyvauti mūsų žaidimuose, konkursuose ir panašiuose renginiuose.
 • GLAMIRA pasilieka teisę visiems klientams siųsti apklausas apie apsipirkimo įvertinimą bei pasitekinimą. Dalyvavimas tokiose apklausose nėra privalomas.
 • GLAMIRA neapdoroja ir nesaugo jūsų banko kortelių ar kitų finansinių įrankių informacijos.

Duomenų tvarkymo teisėtumas

 • GLAMIRA tvarko jūsų asmeninius duomenis, reikalingus sutarties vykdymui.
 • GLAMIRA tvarko jūsų asmeninius duomenis, reikalingus mokesčių, finansų ar kitokiems vidaus teisės aktams.

Mes apdorojame jūsų asmeninius duomenis šiais tikslais:

 • Dėl tikslaus užsakymo vykdymo ir pristatymo.
 • Dėl tikslios ir aiškios informacijos pateikimo apie jūsų užsakymo būseną.
 • Dėl produktų garantijos garantiniu laikotarpiu.
 • Dėl klientų pasitenkinimo ir lojalumo programų.
 • Dėl mokesčių ir apskaitos tvarkymo reikalavimų – mūsų pardavimų skaičiavimui ir deklaravimui.
 • Išskirtiniais atvejais, GLAMIRA gali pareikalauti papildomos jūsų asmens informacijos, siekiant išvengti finansinių sukčiavimų bei tapatybės vagysčių.
 • Išimties tvarka, GLAMIRA gali tvarkyti tokią informaciją kaip nuotraukos, vaizdo įrašai bei kita medija, skirta įvairių kampanijų bei loterijų tikslams, tais atvejais kai klientai dalyvauja žaidimuose.
 • Kad galėtume siųsti naujienlaiškius bei reklaminę informaciją, tais atvejais, kai klientai duoda tam sutikimą.

Laikotarpis, kurį jūsų asmeniniai duomenys bus saugomi:

GLAMIRA saugo jūsų asmeninius duomenis, kuriuos pateikėte registruodami savo paskyrą mūsų svetainėje, tol, kol jūsų paskyra yra aktyvi.

GLAMIRA saugo jūsų asmeninius duomenis produktų gaminimo ir pristatymo metu, bei iki Grąžinimo politikoje nurodyto grąžinimo termino ir tuo metu, kol produktams taikoma garantija, tačiau ne ilgiau nei 2 metus.

Jei mums prireiks papildomų duomenų, siekiant patvirtinti jūsų tapatybę, tokius duomenis saugosime laikotarpį pagal teisinius reikalavimus.

Įvairių akcijų bei loterijų metu, kai renkami asmens duomenys, duomenų tvarkymo laikotarpis bus nurodytas kiekvieno žaidimo metu, be to, apie tai dalyviai bus informuoti.

Galimi jūsų asmens duomenų gavėjai:

GLAMIRA neperduoda duomenų trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tam tikrais atvejais nurodytais žemiau:

GLAMIRA perduoda vardą, pavardę, adresą, telefono numerį kurjerių kompanijai, pristatančiai jūsų siuntinį.

Išskirtiniais atvejais, GLAMIRA gali patvirtinti jūsų duomenis mokėjimo paslaugų tiekėjams, siekiant išvengti finansinių sukčiavimų ar tapatybės vagysčių.

GLAMIRA perduoda reikalingus asmeninius duomenis apskaitos paslaugų tiekėjams, taip pat mokesčių ir kitoms valdžios institucijoms, kai to reikalauja specialūs teisės aktai.

Jūsų, kaip duomenų subjekto teisės - bet kuriuo metu jūs turite teisę:

 • Gauti prieigą prie asmeninių duomenų, kuriuos tvarko GLAMIRA, taip pat gauti jų kopijas
 • Reikalauti ištrinti jūsų asmeninius duomenis (teisė būti pamirštam), jei manote, jog jie nebereikalingi tiems tikslams, kuriems jie buvo renkami. Prašome atkreipti dėmesį, kad ši teisė negali būti taikoma tuomet, kai specialiame įstatyme aiškiai numatyta, kad reikia laikytis nustatyto termino.
 • Reikalauti pataisyti asmeninius duomenis, kuomet jie yra klaidingi.
 • Norėdami pasinaudoti viena iš minėtų teisių, tiesiog atsiųskite mums laišką su užklausa mūsų kontaktų puslapyje arba el. paštu: service@glamira.lt Atsakysime jums netrukus.
 • Bet kuriuo metu, kai manote, jog jūsų teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą atsakingai institucijai, nurodytai žemiau.

Mūsų rekomendacijos dėl jūsų duomenų apsaugos:

 • Saugokite savo slaptažodį ir neatskleiskite jo tretiesiems asmenims.
 • Jei naudojatės viešuoju kompiuteriu (bibliotekoje, interneto kavinėje), prieš išjungiant kompiuterį, visuomet įsitikinkite, kad atsijungėte nuo savo paskyros.
 • GLAMIRA užtikrina, kad dėl jūsų užsakymo nekontaktuoja su jokiomis trečiosiomis šalimis, išskyrus tas, kurios nurodytos šioje privatumo politikoje.
 • GLAMIRA užtikrina, jog nereikalauja klientų atskleisti savo paskyros prisijungimo slaptažodžio. GLAMIRA nereikalauja klientų atskleisti savo banko sąskaitos ar kitų finansinių duomenų. Bet koks panašus prašymas telefonu, elektroniniu paštu ar susirašinėjant gyvai, turėtų būti ignoruojamas.

Jei kas nors jums adresavo tokias užklausas, prašome nedelsiant kreiptis ir apie tai informuoti GLAMIRA.

Kaip saugome Jūsų asmeninius duomenis?

GLAMIRA užtikrina, kad imasi visų reikiamų administracinių, techninių bei fizinių priemonių, siekiant apsaugoti jūsų duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto ar neleistino duomenų sunaikinimo, praradimo, atskleidimo, naudojimosi bei prieigos prie jų.

GLAMIRA priėmė savo vidaus etikos taisykles asmens duomenų tvarkymui, darbuotojai buvo specialiai apmokyti apie teisinius klausimus dėl asmens duomenų apsaugos bei pagrindinių įmonių įsipareigojimų susijusių su BDAR.

Saugome savo tinklapį bei kitas sistemas, naudodamiesi techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis prieš bet kokias neteisėtas priemones dėl jūsų duomenų praradimo, sunaikinimo, prieinamumo, keitimo ar platinimo. Nepaisant reguliarių patikrinimų, visiškai apsisaugoti nuo visų galimų grėsmių yra neįmanoma.

Kas yra atsakingas už jūsų domenų tvarkymą?

Visi GLAMIRA grupės juridiniai asmenys, veikia kaip bendras duomenų valdytojas, kaip apibrėžta BDAR - (ES) 2016/679 - str. 26

Visi GLAMIRA grupės juridiniai asmenys, tvarko klientų asmeninius duomenis, pagal specialiai pasirašytą sutartį tarp mūsų. Mes renkame tas pačias klientų asmens duomenų kategorijas ir tvarkome jas tik šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais. GLAMIRA užtikrina, jog visos įmonės grupės, imtųsi tų pačių techninių ir organizacinių priemonių, kad apsaugotų jūsų asmeninius duomenis.

Atsakomybė už jūsų, kaip klientų, asmeninių duomenų tvarkymą yra:

Jūsų šalis

Atsakomybė už jūsų asmens duomenų tvarkymą

Tinklapis ir kontaktai

Specialioji institucija, kuriai galite pateikti skundą

Vokietija
Austrija

GLAMIRA GmbH
Sontraer Straße 19,
60386, Frankfurt, Vokietija

https://www.glamira.de
El. paštas: service@glamira.de

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30 53117 Bonn
El. paštas: poststelle@bfdi.bund.de
Tinklapis: http://www.bfdi.bund.de/ Skundų kompetencija skirstoma įvairioms duomenų apsaugos priežiūros institucijoms Vokietijoje. Sąrašas pateikiamas čia https://www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

Bulgarija
Kroatija
Čekijos Respublika
Danija
Estija
Suomija
Prancūzija
Latvija
Malta
Slovėnija
Švedija
Belgija
Nyderlandai
Italija
Vengrija
Ispanija
Rumunija
Lenkija
Slovakija
Airija
Lietuva
Portugalija
San Marinas
Vatikano miestas
Brazilija
Meksika
Argentina
Kolumbija
Peru
Bolivija
Ekvadoras
Hondūras
Dominikos Respublika
Gvatemala
Kosta Rika
Urugvajus
Čilė
Kinija
Japonija
Moldova
Singapūras
Naujoji Zelandija
Juodkalnija
Vietnamas
Indija
Jungtiniai Arabų Emyratai
Pietų Afrika
Honkongas
Serbija
Kanada

GLMR EOOD
Blvd. Andrei Lyapchev №1A,
1756, Sofia, Bulgarija

https://www.glamira.bg
service@glamira.bg

Asmens duomenų apsaugos - https://www.cpdp.bg/

Šveicarija
Lichtenšteinas

GLAMIRA CH GMBH Frauenfelderstrasse 31 8555, Müllheim Dorf, Šveicarija

https://www.glamira.ch/
service@glamira.ch

Federalinis DP ir informacijos komisaras - https://www.edoeb.admin.ch

Australija

GLAMIRA Australia PTY Limited Level 35, Tower One Barangaroo, International Towers 100 Barangaroo Avenue Sydney, NSW 2000 Australija

https://www.glamira.com.au
service@glamira.com.au

Australijos informacijos komisaras - https://www.oaic.gov.au/

JAV
Gronlandas
Prancūzijos Gviana
Gvadelupa
Martinika
Britanijos Mergelių salos
Turkai ir Kaikosai
Sen Pjeras ir Mikelonas
Farerų salos
Gibraltaras
Kuko salos
Kiribatis
Maršalo salos
Mikronezijos federalinės valstybės
Nauru
Palau
Prancūzų Polinezija

GLAMIRA INC
1321 Edgewater Dr Suite 5
Orlando, FL 32804, JAV

https://www.glamira.com/
service@glamira.com

Federalinė prekybos komisija (FPK) - https://ftccomplaintassistant.gov

Turkija

Glamira Internet ve Kuyumculuk San. Tic. A.S
Yenibosna Merkez Mah. Kuyumcular Sk. Port Plaza
Bahçelievler / İstanbul - Turkija

https://www.glamira.com.tr

Asmens duomenų apsaugos institucija https://www.kvkk.gov.tr/

Norvegija

Glamira Norge AS
Sørkedalsveien 6, 0306 Oslo, Norvegija

https://www.glamira.no

 

Jungtinė Karalystė

GLAMIRA UK LTD
1 Fore Street Avenue London EC2Y 9DT, Jungtinė Karalystė

https://www.glamira.co.uk/

 

13. Bendrų terminų ir sąlygų papildymas

(a) Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti šiuos Bendrus terminus ir sąlygas bet kuriuo metu, informuodamas klientą mažiausiai 2 savaites prieš pakeitimų įsigaliojimą. Šis išankstinis pranešimas įgaus papildytų Bendrų terminų ir sąlygų publikacijos formą glamira.lt tinklalapyje, pateikiant įsigaliosiančių pakeitimų datą.

(b) Jei klientas nepateikia prieštaravimo pakeitimams per 2 savaites nuo jų paskelbimo, bus laikoma, kad sutinkama su papildytais terminais ir sąlygomis. Atkreipiame dėmesį: bus griežtai laikomasi 2 savačių pranešimo laikotarpio.

14. Galutinės nuostatos

(a) Taikomi Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymai, su JT pirkimo įstatymų išimtimi. Klientai, kurie sudaro sutartį profesiniais ar komerciniais tikslais, šie įstatymai taikomi tik, jei apsauga, suteikiama privalomomis įstatymų nuostatomis valstybės, kurioje klientas nuolat gyvena, nėra atšaukiama.

(b) Jei klientas yra verslininkas, juridinis asmuo pagal viešuosius įstatymus ar viešasias specialiasias lėšas, iš sutartinių santykių kylantys ginčai bus sprendžiami to kompetentingo teismo išskirtinėje jurisdikcijoje, kurioje yra įsikūrusi pardavėjo įmonė, nebent yra sutariama dėl alternatyvios jurisdikcijos.